Home / Committee

Committee

George Z H Zhu

York University
Canada

Truong Quang Dinh

University of Warwick
UK

Ruxandra Botez

ETS Université de Québec
Canada

Jongshinn Wu

Taiwan Space Agency
Taiwan

Mohamed Pourkashanian

University of Sheffield
UK

Junhui Hu

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Chua Kian Jon Ernest

National University of Singapore
Singapore

Charles Yang Chun

Nanyang Technological University
Singapore

Emilia Abadjieva

Institute of Mechanics- Bulgarian Academy of Sciences,Bulgaria

Wei Xi Huang

Tsinghua University
China

Krzysztof Kamil Żur

Bialystok University of Technology
Poland

Aline Souza de Paula

University of Brasilia
Brazil

Ming Zhang

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Nguyen Dinh Duc

Vietnam National University
Vietnam

Teodor Lucian Grigorie

Politehnica University of Bucharest
Romania